ИЗЛОЖБА САЊЕ ЖИГИЋ "БАРИЈЕРЕ"

Датум: 
10.09.2019.

Препреке, блокаде, ограничења, кочнице, отпор, заврзламе, зачкољице, сметње, спречавање... Све су то синоними за баријере. Дигиталне графике само су сегмент уметничког истраживачког рада у оквиру овог пројекта. Основни мотив који се приказује јесте мотив баријера. На самом почетку промишљања био је дословно приказан а нешто касније симбол баријера сводим тј. апстрахујем на линеарне представе које се понављају и дајем им нове визуелне симболичке, контекстуалне и концептуалне вредности. У друштву и друштвеним збивањима проналазим креативани изазов за стварање и овај уметнички истраживачки рад представља одраз свакодневних дешавања и личних искустава. Баријере на новонасталим радовима логичан су след мог досадашњег рада. Симболика одређених елемената у раду може да се тумачи на више начина и публици су на тај начин представљене многе теме и само од перцепције публике зависи која ће бити доминантна, а која не. Одломак текста из каталога Сање Жигић