Антићеви дани

Мирослав Антић (1932-1986), стваралац који је оставио неизбрисив траг у многим уметничким жанровима, један је од најпопуларнијих житеља Новог Сада. Антић је био сликар и музичар, филмски стваралац, режисер, драмски писац и несмирени новинар, али изнад свега велики песник.

У релативно кратком периоду „Антићеви дани“ постали су једна од значајнијих манифестација у Новом Саду, али и на ширем културном и књижевном простору. Кроз занимљиве и разноврсне програме манифестација је вратила у жижу интересовања богато и разнородно дело Мирослава Антића, ствараоца који је оставио дубок и неизбрисив траг у култури Новог Сада. Из различитих углова је  осветљавано његово песничко дело, али и вредан сликарски и филмски опус и новинарска делатност, дакле области којима се до сада није поклањала довољна пажња. Уз то, у програмима манифестације, осмишљених у антићевском духу, учествовало је више стотина уметника, претежно младих, песника, сликара, музичара, критичара, филмских стваралаца, што представља значајан допринос афирмацији Антићевих следбеника.

Одлуком се установљава стална манифестација у области културе од значаја за Град Нови Сад "Антићеви дани" и уређује организовање, финансирање и друга питања од значаја за одржавање ове манифестације.
Овом одлуком установљава се и Годишња награда "Мирослав Антић" за књигу поезије на српском језику која је, као изузетно остварење у области књижевног стваралаштва, објављена у претходној години.

http://anticevidani.rs/