ЕПК 2021

Град Нови Сад је Одлуком Панела независних стручњака Европске комисије именован за Европску престоницу културе 2021.године.  Осим изузетног међународног значаја, Пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ је 30.12.2016. године, на седници Владе Републике Србије, проглашен и пројектом од националног значаја и интереса.

Влада Републике Србије, 04.05.2017. године донела је Закључак број 401-3911/2017 којим је дефинисамо да се средства за реализацију Пројекта "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе" обезбеђују у буџету Републике Србије, буџету Аутономне покрајине Војводине и буџету Града Новог Сада.

У циљу реализације Пројекта "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе", Управни одбор Културног центра Новог Сада, на својој V седници одржаној 21.12.2016. године, донео је Одлуку о оснивању Фондације "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе", у складу са чланом 10. Закона о задужбинама и фондацијама ("Службени гласник РС", бр. 88/10 и 99/11-др. закон), чланом 12. Закона о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и тачком IV. Одлуке о финансирању Пројекта "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе" ("Службени лист Новог Сада", број 77/16). Градско веће Града Новог Сада, Решењем број 6-3/2016-331-II од 23.12.2016. године, дало је сагласност на Одлуку о оснивању Фондације "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе" (у даљем тексту: Фондација).