Вести

Датум:
24.11.2017.

Градска управа за културу организује шести Форум за културу, који ће се одржати 29. новембра 2017. године у Историјском архиву Града Новог Сада, на адреси Филипа Вишњића 2а, Нови Сад, са почетком у 12,00 часова.

Тема Форума је спровођење Акционог плана - Стратешко решење 1.2. Обезбедити пуну транспарентност и одговорност процеса (су)финансирања пројеката у култури.

Pages