ELEKTRONSKA OGLASNA TABLA

Zahtevi za informacije od javnog značaja u 2023.godini
OBAVEŠTENJE ZA SVE KORISNIKE SREDSTAVA BUDŽETA GRADA
Naredba o zabrani manifestacija u periodu od 11.06.2021. godine do 21.06.2021. godine
Naredba o zabrani manifestacija u periodu od 05.06.2021. godine do 10.06.2021. godine
Naredba o zabrani manifestacija u periodu od 06.05.2021. godine do 21.05.2021. godine
Naredba za kulturne i sportske manifestacije od 17.04. do 05.05.2021.godine
Naredba o zabrani manifestacija u periodu od 03.04.2021. godine do 16.04.2021. godine
Naredba o zabrani manifestacija u periodu od 20.02.2021. godine do 12.03.2021. godine
Naredba o zabrani manifestacija u periodu od 01.02.2021. godine do 19.02.2021. godine
OBAVEŠTENjE ZA SVE KORISNIKE SREDSTAVA BUDžETA GRADA