ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА ЗА ОБНОВУ АЛМАШКОГ КРАЈА

Датум: 
14.03.2022.

Конститутивна седница Координационог тима за обнову просторне културно-историјске целине Алмашки крај одржана је данас у Градској кући, у Новом Саду. То радно тело основао је градоначелник Новог Сада, а задатак му је да координира активностима урбанистичко-архитектонског уређења и радовима на уређењу дела фасада угрожених објеката Алмашког краја.

Тим чине представници Града, Покрајине, православне цркве, Удружења грађана ''Алмашани'', Завода за заштиту споменика културе, Историјског Архива Града Новог Сада, Матице српске и архитекте.

Тим ће дефинисати план активности, рокове, потребна средства и субјекте задужене за њихову реализацију. Административне и стручне послове за потребе Координационог тима обављаће Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада.

Уређење Алмашког краја део је Споразума о заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих пројеката и пројеката текућег одржавања од заједничког интереса који је потписан између Града Новог Сада и АП Војводина.

Уређење Алмашког краја обухвата реконструкцију и изградњу саобраћајних површина са јавним осветљењем и комуналном инфраструктуром, односно извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари, као и обнову фасада и кровова, у складу са законом којим се уређује заштита и коришћење културних добара, с обзиром на то да је Алмашки крај 2019. године проглашен заштићеном просторно културно-историјском целином.

-Алмашки крај је насељен пре 300 година и он представља наше аутентично културно-историјско наслеђе. Од изузетног је значаја да очувамо његов изглед, да објектима вратимо некадашњи сјај, али и да инфраструктурно и комунално овај део града буде адекватно опремљен. Осим што радимо на унапређивању услова за живот грађана, ми настојимо да створимо амбијенталну целину које сведочи о специфичном духу нашег града. Самим тим доприносимо туристичкој понуди и скрећемо пажњу на богатство које имамо и ван ужег центра града – истакао је председник Координационог тимам, заменик градоначелника Новог Сада Милан Ђурић.