ДОКУМЕНТА УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Решење о програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2021. годину