ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ "КОСОВСКИ ВИЛАЈЕТ (1879-1900) ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ, САЛНАМЕ" МИЛЕНЕ ГОСТОВИЋ

Датум: 
21.03.2023.

У оквиру "Недеље Косова и Метохије" у уторак 21. марта у 12 часова у Свечаној сали Матице српске (Матице српске 1) биће одржано представљање књиге "Косовски вилајет (1879-1900), Годишњи извештаји, салнаме" Милене Гостовић. 

Монографија Милене Гостовић представља изузетан историографски допринос студија историје Косова и Метохије у једном од најосетљивијих историјских тренутака. Научни и стручни приступ, изузетно познавање османских извора, презентовање научној јавности до сада непознатих или мало познатих архивских материјала даје велику вредност овој књизи.
Милена Гостовић, рођена је у Бечеју, где је завршила основну школу и гимназију. Основне и мастер студије завршила је на Филозофском факултету у Новом Саду, на Одсеку за историју. Говори енглески, турски и немачки језик. Живи у Бечеју.