COLOURFUL COOPERATION

Датум: 
12.09.2017.

Пројекат ИПА прекограничне сарадње под називом „Colourful Cooperation” реализује се  у сарадњи са носиоцем пројекта „DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.“  из Мађарске и  партнерима  „Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesület“, Аутономном покрајином Војводинoм и Градом Суботица. Град Нови Сад је партнер на пројекту.  Циљ пројекта је да се развије свеобухватна културна стратегија за цео мађарско – српски прекогранични регион и околину.

Пројекат подразумева велики број изложби, културних програма и креативних радионица који имају за циљ да доприносе афирмацији стваралаштва припадника различитих етничких заједница. Размена међусобних културних вредности, традиције и уметничких остварења има за циљ  свеобухватни развој културе у региону.

Више информација можете видети на facebook страници: https://www.facebook.com/colourfulcooperation/