Култура

Датум:
29.01.2019.

Јавни конкурс се расписује за финансирање и суфинансирање пројеката у култури  Града Новог Сада, у области нематеријалног културног наслеђа,  а подразумева пројекте чија је реализација предвиђена...

Датум:
06.08.2018.

Јавни конкурс се расписује за пројекте у култури Града Новог Сада чија реализација почиње најраније 1. септембра 2018. године. Средства за финансирање и суфинансирање пројеката обезбеђена су...

Датум:
31.01.2018.

Јавни конкурс се расписује за финансирање и суфинансирање пројеката у култури  Града Новог Сада, у области нематеријалног културног наслеђа, а подразумева пројекте чија је реализација предвиђена у...

Датум:
31.01.2018.

Јавни конкурс се расписује за пројекте у култури Града Новог Сада у 2018. години. Средства за финансирање и суфинансирање пројеката обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину...

Датум:
31.01.2018.

Јавни конкурс се расписује за пројекте у култури Града Новог Сада у 2018. години. Средства за финансирање и суфинансирање пројеката обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину...

Датум:
31.01.2018.

Јавни конкурс се расписује за пројекте у култури Града Новог Сада у 2018. години. Средства за финансирање и суфинансирање пројеката обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину...

Датум:
10.08.2017.

Јавни конкурс се расписује за пројекте у култури Града Новог Сада чија реализација почиње најраније 1. септембра 2017. године. Средства за финансирање и суфинансирање пројеката обезбеђена су...

Pages