Форум за културу Града Новог Сада

Акционим планом културног развоја Града Новог Сада за период 2017-2018. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 30/17), који садржи активности неопходне за спровођење Стратегије културног развоја Града Новог Сада за период 2016-2026. године, створени су предуслови за формирање Форума за културу као перманентног тела за комуникацију између Градске управе за културу/члана Градског већа за културу и свих релевантних актера у култури Града Новог Сада код којих постоји интерес за укључивање у процес планирања културног развоја.

Прва седница Форума за културу одржана је 10. јула 2017. године, на којој је представљен предлог Пословника о раду Форума, а затим су председници конкурсних комисија, присутним представницима удружења, организација и других субјеката у култури, образлагали одлуке о додели средстава на јавним конкурсима и позивима које је расписала Градска управа за културу у првој половини 2017. године.

Трансформација  тзв. ''Кинеске четврти'' у Омладински креативни полис била је тема друге и треће седнице Форума за културу које су, у организацији Градске управе за културу Града Новог Сада, одржане у Плавој сали Скупштине Града.

Том приликом представници Града Новог Сада, Фондације "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе" и стручне јавности сагласили су се  да оквир деловања том простору дају културно-креативне индустрије, у складу са Акционим планом о развоју културних и креативних индустрија Града Новог Сада, а усвојен је и предлог да се формира Комисија (радно тело) кoja би утврђивала критеријуме о даљем развоју ‘’Youth creative polisa’’.

Идеја је да ту Комисију чине по један представник Фондације ''НС 2021 ЕПК'', ''ОПЕНС''-а, надлежних градских управа и радне групе за капитална улагања и инфраструктуру, затим, представници услужних занатлија који обављају своју делатност у овој четврти, и уметника односно њихових струковних удружења. Учесници Форума су изнели заједнички став да План детаљне регулације дефинише и ограничава изглед и намену будућег Омладинског креативног полиса, искључивањем могућности изградње комерцијално-трговинских, стамбених и магацинских објеката на том простору.

Четврта седница одржана је у Историјском архиву Града Новог Сада на тему финансирања капиталних и инфраструктурних промена предвиђених пројектом ‘’Youth creative polis’’.

У складу са  Стратегијом  културног развоја Града Новог Сада за период 2016-2026. Годинe и акционим планом, Градска управа за културу Града Новог Сада, одржала је пети форум за културу 22. новембра 2017. године у 12,00 часова  у великој сали Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, Нови Сад. Са дневним редом: Оцена панела експерата Европске комисије о напредку у реализацији пројекта Нови Сад 2021 Европска престоница културе.

Градска управа за културу Града Новог Сада, одржала је шести форум за културу 29. новембра 2017. године у 12,00 часова  Историјском архиву Града Новог Сада, на адреси Филипа Вишњића 2а, Нови Сад, са дневним редом: Спровођење Aкционог плана -  Стратешко решење 1.2. Обезбедити пуну транспарентност и одговорност процеса (су)финансирања пројеката у култури.

30. јануара 2018. године одржан је седми Форум за културу у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2, Нови Сад са дневним редом: Спровођење Aкционог плана - Стратешко решење 4.5 Обезбедити подршку организацијама цивилног друштва. 4.5.2 – Активност  - инфо дани за припрему за пријављивање на конкурсе. На форуму је присуствовао велики број радника у култури који су се упознали са новинама које су уведене у процедуру подношења пријава на конкурсе у култури. Како је и предвиђено Акционим планом, нови обрасци и електронска пријава су уведени.

У складу са Стретегијом културног развоја Града Новог Сада за период 2016-2026. године и акционим планом, Градска управа за културу Града Новог Сада, одржала је 27. априла 2018. године у 13,00 часова осми Форум за културу у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2, Нови Сад, са дневним редом: Спровођење Акционог плана - Стратешко решење 1.2 Обезбедити пуну транспарентност и одговорност процеса (су)финансирања пројеката у култури - контрола извештаја пројеката и анализа подношења електронских пријава.

У четвртак 20. септембра 2018. године у 12,00 часова одржао се  девети Форум за културу у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2, Нови Сад, са дневним редом:
1. Спровођење Aкционог плана - Стратешко решење 6.4 Подржати развој културног туризма  - Повезивање ресора културе и привреде у циљу планирања заједничких активности.
2. Спровођење Aкционог плана - Стратешко решење 6.5 Подржати сарадњу са креативним индустријама  - Сусрет привредника са искуством финансирања културе и уметности. Проналажење примера добре праксе и представљање на форуму за културу.

У складу са Стретегијом културног развоја Града Новог Сада за период 2016-2026. године и акционим планом, Градска управа за културу Града Новог Сада, одржала је 28. јануара 2019. године у 12,00 часова 10. Форум за културу у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2, Нови Сад, са дневним редом: Програм подршке ванинституционалној сцени Фондације Нови Сад 2021 - Европска престоница културе у 2019. години.

Форуму за културу су овим поводом поред Далибора Рожића, Члана већа за културу и Градске управе за културу присуствовали и Милорад Радојевић, Члан већа за привреду и Саша Билиновић В.Д начелник Градске управе за привреду.