Јавни позив за јавну расправу о нацрту текста Акционог плана културног развоја Града Новог Сада за период 2023-2024. године

Датум: 
28.04.2023.

П О З И В

 

Градска управа за културу, у сарадњи са Радном групом за израду Акционог плана културног развоја Града Новог Сада за период 2023-2024. године, позива све заинтересоване да у периоду од 28.04. до 14.05.2023. године, дају своје коментаре на предложени текст  Акционог плана културног развоја Града Новог Сада за период 2023-2024. године.

Јавна расправа ће се одржати достављањем сугестија, коментара и предлога путем поште, као и електронским путем. Коментари се могу слати поштом на адресу: Градска управа за културу, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад путем Писарнице Градске управе, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад или на мејл: mirjana.lukic@uprava.novisad.rs.

Након завршетка рока за достављање сугестија, коментара и предлога, Радна група ће извршити анализу и сачинити Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Акционог плана културног развоја Града Новог Сада за период 2023-2024 године који ће објавити на интернет страници Градске управе за културу: www.kultura.novisad.rs.