Култура

Датум:
15.07.2019.

Јавни конкурс се расписује за пројекте из области филмске уметности - производња домаћих играних и документарних филмова у 2019. години, за које су обезбеђена...

Датум:
15.07.2019.

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката средствима у укупном износу од 2.000.000,00 динара из буџета Града Новог Сада, у области културе и уметности који су финансијски...

Датум:
15.07.2019.

Јавни конкурс се расписује за пројекте у култури Града Новог Сада чија реализација почиње најраније 1. септембра 2019. године. Средства за финансирање и суфинансирање пројеката обезбеђена су...

Датум:
29.01.2019.

Јавни конкурс се расписује за пројекте у култури Града Новог Сада у 2019. години. Средства за финансирање и суфинансирање пројеката обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину...

Датум:
29.01.2019.

Јавни конкурс се расписује за финансирање и суфинансирање пројеката у култури  Града Новог Сада, у области нематеријалног културног наслеђа,  а подразумева пројекте чија је реализација предвиђена...

Датум:
06.08.2018.

Јавни конкурс се расписује за пројекте у култури Града Новог Сада чија реализација почиње најраније 1. септембра 2018. године. Средства за финансирање и суфинансирање пројеката обезбеђена су...

Pages