Култура

Датум:
31.01.2018.

Јавни конкурс се расписује за финансирање и суфинансирање пројеката у култури  Града Новог Сада, у области нематеријалног културног наслеђа, а подразумева пројекте чија је реализација предвиђена у...

Датум:
31.01.2018.

Јавни конкурс се расписује за пројекте у култури Града Новог Сада у 2018. години. Средства за финансирање и суфинансирање пројеката обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину...

Датум:
31.01.2018.

Јавни конкурс се расписује за пројекте у култури Града Новог Сада у 2018. години. Средства за финансирање и суфинансирање пројеката обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину...

Датум:
31.01.2018.

Јавни конкурс се расписује за пројекте у култури Града Новог Сада у 2018. години. Средства за финансирање и суфинансирање пројеката обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину...

Датум:
10.08.2017.

Јавни конкурс се расписује за пројекте у култури Града Новог Сада чија реализација почиње најраније 1. септембра 2017. године. Средства за финансирање и суфинансирање пројеката обезбеђена су...

Датум:
09.02.2017.

Јавни конкурс се расписује за финансирање и суфинансирање пројеката у култури  Града Новог Сада, а у циљу неговања традиције у уметничком стваралаштву,  а подразумева пројекте чија је реализација...

Датум:
09.02.2017.

Јавни конкурс се расписује за пројекте у култури, као и пројекте уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада,  чија је реализација предвиђена у 2017.  години....

Pages