Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz oblasti savremenog stvaralaštva u 2017. godini

Datum: 
09.02.2017.
Konkurs traje do: 
13.03.2017.

Javni konkurs se raspisuje za projekte u kulturi, kao i projekte umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi Grada Novog Sada,  čija je realizacija predviđena u 2017.  godini. Sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2017. godinu („Službeni list Grada Novog Sada“,  br. 80/16 i 31/17),  i to za sledeće tematske oblasti:

1. Muzika, pozorišna umetnost, umetnička i savremena igra, likovne, primenjene i vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura: stvaralaštvo, produkcija i interpretacija;

2. Manifestacije, multimedija, digitalno stvaralaštvo, filmska umetnost i audio-vizuelno stvaralaštvo i ostala izvođenja;

3. Savremeno-umetničke, istraživačke i edukativne delatnosti.

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač  Grad Novi Sad. Postupak Javnog konkursa sprovešće stručne komisije, koje će imenovati Gradonačelnik Grada Novog Sada za svaku oblast Konkursa.