Javni konkurs za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Grada Novog Sada u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2017. godini - druga polovina

Datum: 
10.08.2017.
Konkurs traje do: 
08.09.2017.

Javni konkurs se raspisuje za projekte iz oblasti javnog informisanja koji se realizuju u 2017. godini, za koje su obezbeđena sredstva Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2017. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 80/16 i 31/17), u iznosu od 13.000.000,00  dinara, i to za:

- projekte proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana Novog Sada, zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih, razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost, razvoju nauke, sporta i fizičke kulture, zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi, unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Novog Sada za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije    

- projekte organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 3.000.000,00 dinara.

Sredstva će se dodeljivati u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), po pravilima za Državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Na Javnom konkursu može učestvovati:

1. izdavač medija koji emituje/distribuira medijski sadržaj na teritoriji Grada Novog Sada,

2. pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji se emituje na teritoriji Grada Novog Sada, i

3. pravno lice, odnosno preduzetnik sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja (nosioci projekata mogu biti: izdavači medija, profesionalna novinarska udruženja, novinarske škole, stručne agencije u oblasti novinarstva i nevladine organizacije koje se bave medijskom problematikom).

Medij iz tačke 1. i 2. mora biti upisan u Registar medija Agencije za privredne registre. Medijem se smatraju i internet stranice ukoliko su upisane u Registar medija. Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda. Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od Gradske uprave, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta i za koje se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila. Za svaku od navedenih oblasti konkursa, učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom. Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij. Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Učesnik Konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat, može u toku iste kalendarske godine da učestvuje sa istim projektom na konkursima raspisanim na svim nivoima vlasti, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“, odnosno zaključno sa 08.09.2017. godine. Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa. Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi u roku od 15 dana od završetka projekta.