Otvorena izložba "Tri veka Almaškog kraja" u Istorijskom arhivu Grada Novog Sada

Datum: 
16.10.2017.

Član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić prisustvovao je svečanom otvaranju izložbe ,,Tri veka Almaškog kraja'' koju je priredio Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada u saradnji sa Istorijskim arhivom Grada Novog Sada, udruženjem građana „Almašani“, Osnovnom školom „Ivan Gundulić“ i Departmanom za arhitekturu i urbanizam na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Izložba će biti otvorena za javnost do 11. decembra u Arhivu Grada u Ulici Filipa Višnjića br. 2a.

- „Tri veka Almaškog kraja“ je jedinstvena izložba nastala kao zajednički projekat Zavoda za zaštitu spomenika kulture i Istorijskog arhiva i njihove saradnje sa drugim institucijama i udruženjima građana. U pitanju je odlična sinergija, odnosno bliska saradnja između institucija kulture i udruženja čija je osnovna delatnost kultura, a kroz afirmaciju istorijskog nasleđa i svega onog što čini naš grad prepoznatlјivim u regionu. Održavanje izložbi sa ovom tematikom je od velikog značaja zbog sveobuhvatnog sagledavanja, ali i predstavlјanja našeg grada kroz njegovu istoriju na najbolјi mogući način. Doselјavanje stanovnika sela Almaš 1717. godine u naš grad svakako je doprinelo razvoju tadašnjeg Petrovaradinskog šanca, a i posle gradu, nakon dobijanja statusa slobodnog kralјevskog grada 1748. godine. Oni su svakako doprineli razvoju ove sredine kako u kulturnom, tako i u ekonomskom i društvenom smislu – rekao je Dalibor Rožić.

Almaški kraj je jedan od najstarijih delova Novog Sada i zahvata veći deo Podbare. Granične ulice su Temerinska, Gundulićeva, Đorđa Rajkovića, Zemlјane ćuprije, Matica srpska i Trg Toze Markovića. Naziv “Almaški kraj” posle 1918. godine promenjen je u Podbara, a teritorijalno prostiranje tada uspostavlјene Podbare bilo je šire od granica starog Almaškog kraja. Sećanje na stari naziv kraja sačuvalo se do današnjih dana zahvalјujući nazivima”Almaška ulica” i “Almaška crkva”.