Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у 2017. години

Датум: 
10.08.2017.
Конкурс траје до: 
08.09.2017.

Јавни конкурс се расписује за пројекте у култури Града Новог Сада чија реализација почиње најраније 1. септембра 2017. године. Средства за финансирање и суфинансирање пројеката обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 80/16 и 31/17), и то за следеће тематске области:

1. музичко стваралаштво: стваралаштво, продукција, интерпретација, манифестације           

2. уметничка игра- народна игра, савремена игра: стваралаштво, продукција,  интерпретација, манифестације            

3. кинематографија и аудиовизуелно стваралашво

Право учешћа на конкурсу имају уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури.