Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u 2017. godine

Datum: 
10.08.2017.
Konkurs traje do: 
08.09.2017.

Javni konkurs se raspisuje za projekte u kulturi Grada Novog Sada čija realizacija počinje najranije 1. septembra 2017. godine. Sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2017. godinu („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 80/16 i 31/17), i to za sledeće tematske oblasti:

1. muzičko stvaralaštvo: stvaralaštvo, produkcija, interpretacija, manifestacije         

2. umetnička igra- narodna igra, savremena igra: stvaralaštvo, produkcija,  interpretacija, manifestacije          

3. kinematografija i audiovizuelno stvaralašvo

Pravo učešća na konkursu imaju umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi.