Ustanove kulture

Novosadski dečiji kulturni centar je najmlađa ustanova kulture, čiji je osnivač Grad Novi Sad. Ustanova je počela sa radom u maju 2019. godine...

Muzej grada Novog Sada osnovan je 1954. godine i pripada kategoriji gradskih muzeja kompleksnog tipa, čija delatnost obuhvata razvoj grada od...

Gradska biblioteka u Novom Sadu radi na tradiciji Srpske čitaonice novosadske, koja je osnovana 23. septembra 1845. godine. Smeštena je u srcu...

Istorijski arhiv u Novom Sadu osnovan je 1954. godine i ima status međuopštinskog arhiva. Svoju delatnost vrši na teritoriji devet opština i to:...

DELATNOST ZAVODA:

1. Istraživanje i evidentiranje dobra koja uživaju prethodnu zaštitu, a to su: nekropole i lokaliteti sa arheološkim,...

Prva predstava našeg Pozorišta prikazana je 1974. godine: Mačja igra, komad Ištvana Erkenja. U 1985. godini, trupa se preselila...

Pozorište mladih osnovano je 1931. godine kao Pozorište lutaka, a poteklo je od Sokolske sekcije lutkara koja je u okviru Sokolskog društva...

Kao stalni festival nacionalne drame i pozorišta takmičarskog karaktera, Sterijino pozorje ustanovljeno je 1956. godine, u okviru obeležavanja 150...

Kulturni centar Novog Sada, nekada «Tribina mladih», izrastao je na tradiciji dugoj preko šesdeset godina i jedna je od...

Atelje 61 je ustanova za izradu tapserija od posebnog društvenog značaja, koju je 28. februara 1961. godine osnovao Grad Novi Sad (tada Narodni...

Ustanova za kulturu i obrazovanje kulturni centar "Mladost", Futog osnovana je 1974. godine s ciljem da organizuje kulturni život u mestu. Nalazi...

Ustanova za kulturu i obrazovanje kulturni centar „Kisač“, Kisač osnovana je 24. decembra 1987. godine.
U okviru Kulturnog centra „Kisač“...

Ustanova za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Rumenka" osnovana je 2017. godine, sa ciljem da se organizuje i unapredi kulturni život mesta,...