Vesti

Datum:
07.05.2020.

Uprava za kulturu Grada Novog Sada ulaže maksimalne napore da umetnici, kulturni radnici i lica koja samostalno obavlјaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, što manje trpe posledice krize izazvane pandemijom COVID-19.

...
Datum:
18.03.2020.

U skladu sa Naredbom Gradonačelnika Grada Novog Sada br. II-020-2/2020-1499 od 18.03.2020. godine, obustavljaju se sve radnje i aktivnosti na sprovodjenju javnih konkursa za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata, dok je na snazi vanredno stanje.

Datum:
27.02.2020.

Spomen bista Momčila Tapavice arhitekte, sportiste i osvajača bronzane medalјe u tenisu na prvim modernim Olimpijskim igrama u Atini 1896. godine, otkrivena je danas kod Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Matica srpska je raspisala javni konkurs za izradu idejnog rešenja spomen...

Datum:
18.02.2020.

Grad Novi Sad je jedan od partnera u IPA projektu prekogranične saradnje ''Colorful cooperation'' koji se finansira iz fondova programa IPA INTERREG CBC prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Cilj projekta je razvijanje sveobuhvatne kulturne strategije za ceo mađarsko-srpski pogranični region. Colourful Cooperation – Raznobojna saradnja, kao što i sam naziv nagoveštava, jeste raznobojna, dinamična saradnja stanovništva i posetilaca...

Pages