Rezultati konkursa

Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata u kulturi iz oblasti filmske umetnosti - proizvodnja domaćih igranih i dokumentarnih filmova u 2022. godini
Rezultati II javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u 2022. godini
Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata na teritoriji Grada Novog Sada u drugoj polovini 2022. godini
Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata u kulturi kojima se doprinosi povećanju pristupačnosti kulturnih sadržaja u 2022. godini
Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata na teritoriji Grada Novog Sada u 2022. godini
Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata u kulturi iz oblasti filmske umetnosti - proizvodnja domaćih igranih i dokumentarnih filmova u 2022. godini
Rezultati javnog konkursa za sufinansiranje projekata u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2022. godini
Rezultati javnog poziva za sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka udruženja u kulturi koja svojim radom doprinose razvoju kulture i umetnosti u Gradu Novom Sadu u 2022. godini
Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata u kulturi u oblasti književnosti (stvaralaštvo i prevodilaštvo) i izdavaštva u 2022. godini
Rezultati konkursa za izbor projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2022. godini

Pages