Rezultati konkursa

Rezultati javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u oblasti savremenog stvaralaštva u 2021. godini
Rezultati javnog konkursa za izbor projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2021. godini
Rezultati javnog konkursa za izbor projekata u oblasti književnosti (stvaralaštvo i prevodilaštvo) i izdavaštva u 2021. godini
Rezultati javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa u 2021. godini
Rezultati javnog konkursa za sufinansiranje projekata u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2021. godini
Rezultati Javnog poziva za sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka udruženja u kulturi koja svojim radom doprinose razvoju kulture i umetnosti u Gradu Novom Sadu 2021
Rezultati II Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u 2020. godini
Rezultati II javnog konkursa za sufinansiranje projekata u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2020. godini
Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini
Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015. godini

Pages