Rezultati konkursa

Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata u kulturi iz oblasti filmske umetnosti 2020.
Rezultati Javnog poziva za sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka udruženja u kulturi koja svojim radom doprinose razvoju kulture i umetnosti u Gradu Novom Sadu 2020
Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2020. godini
Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti književnosti (stvaralaštvo i prevodilaštvo) i izdavaštva u 2020. godini
Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2020. godini
Rezultati konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa u 2020. godini
Rezultati konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u oblasti savremenog stvaralaštva u 2020. godini
Rezultati II javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u 2019. godini
Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2019. godini
Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata u kulturi iz oblasti filmske umetnosti

Pages