Kulturni centar Novog Sada

Kulturni centar Novog Sada, nekada «Tribina mladih», izrastao je na tradiciji dugoj preko pedeset godina i jedna je od najvećih i najznačajnijih kulturnih institucija interdisciplinarnog i multimedijalnog karaktera u Novom Sadu i Vojvodini.
Naše polje delovanja obuhvata promovisanje i kreiranje filmskog, scenskog, muzičkog, likovnog stvaralaštva, književnosti, društvenih i drugih tribina, interdisciplinarnih i multimedijalnih projekata, akcija i manifestacija, uz to izdajemo časopis za književnost i teoriju »Polja« i organizujemo četiri prestižna internacionalna festivala – PROZE FEST (festival proze – april) INFANT (alternativni i novi teatar – jun), NOVOSADSKI JAZZ FESTIVAL (novembar) i EURO-IN (evropski i nezavisni film – decembar).

Svoje programske delatnosti realizujemo preko redakcija:

Filmska redakcija
Kreirajući i negujući filmski repertoar, ova redakcija posebno mesto daje prezentovanju stvaralaštva autora sa estetski visokom i autorski individualnom svešću (autorski film), nezanemarujući brojne festivale i filmske manifestacije (DANI ITALIJANSKOG FILMA, SINEMANIJA, FESTIVALI DOKUMENTARNOG I KRATKOMETRAŽNOG, AUTORSKOG, EKOLOŠKOG .... FILMA). Takođe posebnu pažnja obraća na širenje filmske kulture, organizovanjem filmskih tribina i nekomercijalnih ART Cinema programa, kao i kinofikacije. EURO-IN je autentična filmska manifestacija otvorene forme, koja prezentuje savremeni evropski i nezavisni svetski film bez žanrovskih, tematskih ili ograničenja u umetničkoj formi, koja nailazi na veliko interesovanje kako sineasta, tako i ljubitelja filma.

Muzička redakcija
Prezentuje muzičko stvaralaštvo mladih muzičkih stvaralaca (kompozitora,instrumentalista, orkestara) i stvaralaca koji su u žiži interesovanja domaćih i stranih koncertnih scena u oblasti seriozne, klasične, jazz i bluz muzike. Najveći broj programa ove redakcije nema komercijalni karakter. Novosadski jazz festival je visokim standardima svojih sadržaja ( glavni koncertni program, radionice, izložbe, video info...), načina pripreme i realizacije, visoko rangiran na mapi evropskih jazz festivala i već je postao željena destinacija najeminentnijih muzičara iz naše zemlje, Evrope i sveta, kao i publike koja sve više pristiže i iz drugih, bližih i daljih, gradova.

Scenska redakcija
Baveći se prevashodno novim i alternativnim teatrom Redakcija scenskog programa posebnu pažnju poklanja produkciji scenskih projekata i njihovom plasiranju u Srbiji. U saradnji sa drugim redakcijama, poslenicima i poklonicima teatra pruža uvid u savremene pozorišne tokove organizujući radionice, tribine, objavljujući publikacije ili predstavljajući ugledne pozorišne stvaraoce. INFANT – Internacionalni festival alternativnog i novog teatra postao je tačka susretanja stavaralaca koji pozorišnu umetnost promišljaju na drugačiji i nov način. Ovo je jedini festival toga tipa u zemlji , autentičan i veoma uvažen u drugim evropskim zemljama, među umetnicima i kritičarima koji prate najnovije tendencije u oblasti scenskog stvaralaštva. Program ove redakcije takođe nema komercijalni karakter.

Redakcija časopisa »Polja«
Pored časopisa za književnost i teoriju »Polja«, koji se, po oceni književne kritike, čitalaca i samih književnih stvaralaca, nalazi baš u samom vrhu književnih časopisa u nas, ova redakcija pokreće i nove edicije, pa se izborom tema i odabirom književnih stvaralaca i dela upisuje u red zanimljivih i nesvakidašnjih izdavača.

Redakcija govornog programa
Baveći se organizovanjem književnih tribina i promocija, ova redakcija ima za cilj da književnoj publici predstavi savremena kretanja u našoj književnosti prezentujući dela najeminentnijih autora, dajući prednost nagrađenim delima, kao i delima mladih, još neafirmisanih pisaca. U okviru ove redakcije promovišu se i publikacije najraznovrsnijeg sadržaja. Sve promocije, iako visokog estetskog kvaliteta, spadaju u nekomercijalne.

Redakcija likovnih programa
Raznorodnim programom i akcijama ova redakcija nastoji da promoviše autore mlađe i srednje generacije kao i nove oblike likovnog izražavanja. U različitim galerijskim prostorima ova redakcija realizuje tokom godine stotinak izložbi koje nemaju komercialni karakter, a organizator je i najveće godišnje likovne manifestacije u Novom Sadu – Novosadskog salona.

Pored programa sopstvenih redakcija Kulturni centar Novog Sada realizuje brojne programe u saradnji sa ostalim činiocima kulture u gradu.

www.kcns.org.rs
Telefonska centrala: 021/528-972, faks: 021/525 168
E-mail:  info@kcns.org.rs
Ustupanje prostora fizičkim i pravnim licima za programe u oblasti kulture:  mojkcns@kcns.org.rs

Direktor i glavni i odgovorni urednik
Bojan Panaotović
Tel. 021 520 444 ;
E-mail:  direktor@kcns.org.rs

Redakcija filmskog programa
Đorđe Kaćanski, urednik filmskog programa i festival Euro-in film
Tel. 021 528 346
E-mail:   filmkcns@gmail.com

Redakcija scenskog programa
Simon Grabovac, urednik scenskog programa i
Internacionalnog festivala alternativnog i novog teatra
Tel. 021 423 770
E-mail:   infantfestival@gmail.com, simon.grabovac@kcns.org.rs

Izdavačka delatnost
Alen Bešić, urednik časopisa za književnost i teoriju 'POLjA'
Tel. 021 524 584
E-mail:  casopispolja@gmail.com, polja@neobee.net

Redakcija govornog programa
Nedeljko Mamula,  urednik književnog programa Tel. 021 524 584
E-mail:  kckultura@gmail.com, tribine@kcns.org.rs
Đorđo Sladoje, urednik govornog programa
Tel. 021 524 584

Redakcija likovnog programa
Maja Erdeljanin, urednik likovnog programa  u Malom likovnom salonu
Tel. 021 529 235
E-mail:  maja.erdeljanin@kcns.org.rs, likovnisalon@gmail.com
Ksenija Čobanović, dizajner
Tel. 021 528 972
E-mail:  ksenija.cobanovic@kcns.org.rs
Tatjana Novaković Ostojić, urednik programa u Likovnom salonu
Tel. 021 525 120
E-mail: mlskcns@gmail.com

Redakcija muzičkog programa
Vesna Kaćanski, urednik muzičkog programa i Novosadskog džez festivala
Tel. 021 527 852
E-mail:  music@kcns.org.rs, vesna.kacanski@kcns.org.rs

Marketing
Mirsad Avdić, šef marketinga
Tel. 021 528 972
E-mail:  mirsad.avdic.ns@gmail.com, mirsad.avdic@kcns.org.rs

Sekretar Kulturnog centra
Snežana Komar
Tel. 021 528 972
E-mail: snezanakomar@yahoo.com

Odnosi s javnošću
Miljana Kozarov
Tel. 021 528 972
E-mail:  press@kcns.org.rs

Organizacija
Vasa Timotijević, organizacioni I tehnički poslovi
Tel- 021 528 972
E-mail: smvasa@hotmail.com
Zoran Dokić, organizator
Tel. 021 527 852
E-mail: dokiczoran@yahoo.com
Milan Martinović, organizator programa u redakciji likovnog programa
Tel. 021 522 736

Programske službe
Sibina Rukavina, sekretar programa
Tel. 021 528 972
E-mail: sibinans@gmail.com
Milja Petrović, sekretar redakcije časopisa 'POLjA'
Tel. 021 528 972
E-mail:  casopispolja@gmail.com

Administracija
Aleksandra Spasojević, šef računovodstva
Violeta Petrović, blagajnik
Vukosava Lončar, knjigovođa
Tel. 021 525 539
E-mail: racunovodstvo@kcns.org.rs, sanja.spasojevic@kcns.org.rs

Izvor

Virtuelna tura:

Ovde možete pogledati virtuelnu turu u punoj širini ekrana