DOKUMENTA GRADSKE UPRAVE

Naredba o zabrani manifestacija u periodu od 03.04.2021. godine do 16.04.2021. godine
Naredba o zabrani manifestacija u periodu od 20.02.2021. godine do 12.03.2021. godine
Naredba o zabrani manifestacija u periodu od 01.02.2021. godine do 19.02.2021. godine
Smernice za budžetiranje projekta i pravdanje sredstava
Uputstvo za popunjavanje elektronske prijave
Finansijski plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka Gradske uprave za kulturu za 2020. godinu
Finansijski plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka Gradske uprave za kulturu za 2019. godinu
Naredba o zabrani manifestacija u periodu od 23.12.2020. godine do 15.01.2021. godine
Rešenje o dodeli sredstava na osnovu pojedinačnog davanja - Društvo za borbu protiv šećerne bolesti
Rešenje o dodeli sredstava na osnovu pojedinačnog davanja - HEROR MEDIA PONT DOO
Rešenje o dodeli sredstava na osnovu pojedinačnog davanja - SMART PRESS DOO
Naredba za kulturne i sportske manifestacije
Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNjEG UZBUNjIVANjA U GRADSKOJ UPRAVI ZA KULTURU
European Youth Engagement Network - EYE.net
SYNERGY - International Festival of Ethnic and Language Minority Theatres
Rešenje o dodeli sredstava na osnovu pojedinačnog davanja - RADIO SAJAM
Rešenje o dodeli sredstava na osnovu pojedinačnog davanja - NESTOR PRO
Rešenje o dodeli sredstava na osnovu pojedinačnog davanja - DINKA 3D