Sufinansiranje tekućih troškova udruženja

Датум:
08.03.2019.
Predmet Javnog poziva je sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka udruženja u kulturi sa sedištem na teritoriji Grada Novog Sada, koja svojim radom doprinose razvoju kulture i umetnosti u...
Датум:
15.02.2018.

Predmet Javnog poziva je sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka udruženja u kulturi sa sedištem na teritoriji Grada Novog Sada, koja svojim radom doprinose razvoju kulture i umetnosti u Gradu...