Rezultati konkursa

Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata izgradnje, održavanje i obnove verskih objekata u Gradu Novom Sadu za 2016. godinu
Rezultati konkursa za projekte u kulturi, kao i projekte umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi Grada, koji se finansiraju, odnosno sufinansiraju iz budžeta Grada Novog Sada u 2016. godini
Rezultati konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz oblasti savremenog stvaralaštva u 2017. godini
Rezultati konkursa za projekte u kulturi u cilju negovanja tradicije u umetničkom stvaralaštvu u 2017. godini
Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata izgradnje, održavanje i obnove verskih objekata u Gradu Novom Sadu za 2017. godinu
Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Grada Novog Sada u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2017. godini
Rezultati konkursa za projekte koji predstavljaju značajna ostvarenja u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva u 2017. godini

Pages