Rezultati konkursa

Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata izgradnje, održavanje i obnove verskih objekata u Gradu Novom Sadu za 2019. godinu
Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini
Rezultati Javnog poziva za sufinansiranje tekućih troškova i izdataka udruženja u kulturi koja svojim radom doprinose razvoju kulture i umetnosti u Gradu Novom Sadu
Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata u kulturi koji predstavljaju značajna ostvarenja u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva u 2019. godini
Rezultati konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz oblasti savremenog stvaralaštva u 2019. godini
Rezultati konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa u 2019. godini
Rezultati II javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u 2018. godini
Rezultati II konkursa za sufinansiranje projekata u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini
Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini
Rezultati konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz oblasti savremenog stvaralaštva u 2018. godini

Pages