Street Participation for Active Citizenship in Europe - SPACE

Датум: 
10.04.2018.

Град Нови Сад - Градска управа за културу је учесник – партнер у Пројекту  "Street Participation for Active Citizenship in Europe - SPACE", у оквиру програма " Europe For Citizens - Европа за грађане" - Демократско ангажовање грађана и грађанско учешће - Мреже градова, одобрен од стране Европске комисије. Водећи партнер је општина Тиђано из Италије, а остали партнери на пројекту су: општина Хиос из Грчке, општина Требње из Словеније, општина Синпаул и Клуж из Румуније, Град Пореч из Хрватске, Фондација Нови Сад 2021 и још 9 невладиних организација.  

 

Циљ овог пројекта је едукација партнера - учесника о  начинима унапређивања грађанског и демократског учешћа у Европској унији, о начинима  подизања капацитета локалне самоуправе и организација цивилног друштва и о облицима учешћа грађана уопште (избори ЕУ, грађанске иницијативе, дијалог грађана, ангажман НВО-а, волонтирање-европски корпус солидарности, ЕВС и ЕуропеАид). Учесници – партнери, захваљујући овом пројекту промовисаће европску дебату, у циљу приближавања локалним заједницама и грађанима. Захваљујући оваквој стимулацији партиципативне демократије, учесници ће такође створити нека иновативна средства за информисање грађана о постојећим европским алатима активног учешћа.

 

Град Нови Сад је у Стратегији развоја Града посветио велику пажњу партиципативности грађана у развоју културе и оваква искуства из Европских пројеката су од великог значаја за даљи развој.