Street Participation for Active Citizenship in Europe - SPACE

Datum: 
10.04.2018.
Grad Novi Sad - Gradska uprava za kulturu je učesnik – partner u Projektu  "Street Participation for Active Citizenship in Europe - SPACE", u okviru programa " Europe For Citizens - Evropa za građane" - Demokratsko angažovanje građana i građansko učešće - Mreže gradova, odobren od strane Evropske komisije. Vodeći partner je opština Tiđano iz Italije, a ostali partneri na projektu su: opština Hios iz Grčke, opština Trebnje iz Slovenije, opština Sinpaul i Kluž iz Rumunije, Grad Poreč iz Hrvatske, Fondacija Novi Sad 2021 i još 9 nevladinih organizacija.  
 
 
Cilj ovog projekta je edukacija partnera - učesnika o  načinima unapređivanja građanskog i demokratskog učešća u Evropskoj uniji, o načinima  podizanja kapaciteta lokalne samouprave i organizacija civilnog društva i o oblicima učešća građana uopšte (izbori EU, građanske inicijative, dijalog građana, angažman NVO-a, volontiranje-evropski korpus solidarnosti, EVS i EuropeAid). Učesnici – partneri, zahvaljujući ovom projektu promovisaće evropsku debatu, u cilju približavanja lokalnim zajednicama i građanima. Zahvaljujući ovakvoj stimulaciji participativne demokratije, učesnici će takođe stvoriti neka inovativna sredstva za informisanje građana o postojećim evropskim alatima aktivnog učešća.
 
 
Grad Novi Sad je u Strategiji razvoja Grada posvetio veliku pažnju participativnosti građana u razvoju kulture i ovakva iskustva iz Evropskih projekata su od velikog značaja za dalji razvoj.