Форум за културу Града Новог Сада

Датум: 
12.09.2017.

Четврти Форум за културу Града Новог Сада одржан је 6. септембра 2017. године у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада. На форуму је предложено неколико важних тачака о развоју Омладинске културне четврти:

1. Планом детаљне регулације сачуван је архитектонски идентитет индустријског наслеђа бивше “Кинеске четврти“ дефинисањем изгледа и намене, тачније, искључивањем могућности комерцијално-трговинске, стамбене и магацинске намене;

2. Постигнута је сагласност свих важних актера у култури, грађана и остале стручне заинтересоване јавности да се крене у реализацију ревитализације и развоја овог простора;

3. Дефинисан је оквир који наведеном простору даје културно-креативне индустрије, који укључује и услужне делатности које припадају културним и креативним индустријама, као и сви други услужни занати који ту не припадају, а који ће доприносити културној и уметничкој креативној индустрији према дефиницији из Акционог плана Стратегије културног развоја Града Новог Сада;

4. Прецизније критеријуме и обавезе будућих актера ‘’Youth creative polis-a’’’ дефинисаће Комисија за управљање простором и пројектом, коју ће чинити по један представник надлежних градских управа и радне групе за капитална улагања и инфраструктуру, представник занатлија који обављају своју делатност у овој четврти, представник актера културно-уметничке продукције, као и Фондације НС 2021 ЕПК и ОПЕНС-а;

5. Предложено је формирање Истраживачког тима за помоћ у раду Комисије састављеног од светски признатих експерата у теорији и пракси, који ће имати едукативну и саветодавну улогу базирану на континуираним истраживањима и снимању стања на терену.