Јавни конкурс за избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом Саду за 2017. годину

Датум: 
09.02.2017.
Конкурс траје до: 
13.03.2017.

Јавни конкурс се расписује за избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом Саду за 2017. годину, за које су обезбеђена средства Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 80/16).

Право учешћа на Јавном конкурсу имају цркве и верске заједнице чији се објекти налазе на територији Града, или чија се изградња планира на територији Града Новог Сада.

Мерила и критеријуми за избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавање и обнове верских објеката су:

- степен угрожености верског објекта,

- категоризација верског објекта као културног добра (изузетан значај, велики значај, споменик културе), и

- значај верских објеката за културу, уметност, историју и сл., уколико верски објекат није утврђен за споменик културе, ако је у поступку припреме за проглашење, или је добро које ужива претходну заштиту.