Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из области савременог стваралаштва у 2017. години

Датум: 
09.02.2017.
Конкурс траје до: 
13.03.2017.

Јавни конкурс се расписује за пројекте у култури, као и пројекте уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада,  чија је реализација предвиђена у 2017.  години. Средства за финансирање и суфинансирање пројеката обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“,  бр. 80/16 и 31/17),  и то за следеће тематске области:

1. Музика, позоришна уметност, уметничка и савремена игра, ликовне, примењене и визуелне уметности, дизајн и архитектура: стваралаштво, продукција и интерпретација;

2. Манифестације, мултимедија, дигитално стваралаштво, филмска уметност и аудио-визуелно стваралаштво и остала извођења;

3. Савремено-уметничке, истраживачке и едукативне делатности.

Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач  Град Нови Сад. Поступак Јавног конкурса спровешће стручне комисије, које ће именовати Градоначелник Града Новог Сада за сваку област Конкурса.