15. Форум за културу

Датум: 
14.02.2024.

У складу са  Стратегијом  културног развоја Града Новог Сада за период 2016-2026. године (Службени лист Града Новог Сада бр. 53/16) и Акционим планом  културног развоја Града Новог Сада за период 2023-2024. године, Градска управа за културу Града Новог Сада, спроводећи једно од првих стратешких решења  -  партиципативна културна политика,  организује  ПЕТНАЕСТИ ФОРУМ ЗА КУЛТУРУ.

 

   

Позивамо све актере у култури Града Новог Сада да 19. фебруара 2024. године у 11,00 часова присуствују петнаестом Форуму за културу, који ће се одржати  у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2, Нови Сад

Дневни ред:

  1. Чланство града Новог Сада у УНЕСКО мрежи креативних градова,
  2. Разно

 

Градска управа за културу

Града Новог Сада