Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у циљу неговања традиције у уметничком стваралаштву у 2017. години

Датум: 
09.02.2017.
Конкурс траје до: 
13.03.2017.

Јавни конкурс се расписује за финансирање и суфинансирање пројеката у култури  Града Новог Сада, а у циљу неговања традиције у уметничком стваралаштву,  а подразумева пројекте чија је реализација предвиђена у 2017. години. Средства су  обезбеђена Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину ( „Службени лист Града Новог Сада“,  бр. 80/16 и 31/17), и то за:

1. истраживање, документовање, проучавање, представљање,

2. интерпретацију нематеријалног културног наслеђа, и

3. народна игра.

Право учешћа на конкурсу имају уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе. Поступак Јавног конкурса спровешће стручна комисија, коју ће именовати Градоначелник Града Новог Сада.