Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u cilju negovanja tradicije u umetničkom stvaralaštvu u 2017. godini

Datum: 
09.02.2017.
Konkurs traje do: 
13.03.2017.

Javni konkurs se raspisuje za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  Grada Novog Sada, a u cilju negovanja tradicije u umetničkom stvaralaštvu,  a podrazumeva projekte čija je realizacija predviđena u 2017. godini. Sredstva su  obezbeđena Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2017. godinu ( „Službeni list Grada Novog Sada“,  br. 80/16 i 31/17), i to za:

1. istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, predstavljanje,

2. interpretaciju nematerijalnog kulturnog nasleđa, i

3. narodna igra.

Pravo učešća na konkursu imaju umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture. Postupak Javnog konkursa sprovešće stručna komisija, koju će imenovati Gradonačelnik Grada Novog Sada.