Fond Melanije Bugarinović

          Melanija Bugarinović (1903-1986) je bila operska pevačica, primadona specifične boje glasa, koja je ostvarila bogat četrdesetogodišnji rad u operi, mnogobrojna gostovanja, kao i stotinak operskih dela koje je interpretirala. Bila je prva Srpkinja koja je dobila stalni angažman u Bečkoj državnoj operi, treća pevačica iz Srbije koja je pevala na Bajrojtskim svečanostima, jedna od retkih naših umetnica koja je tumačila Vagnerove likove na nemačkim scenama. Gostovala je u Bukureštu, Beču, Berlinu, Augzburgu, Minhenu, Vizbadenu, Bazelu, Cirihu, Ženevi, Lozani, Budimpešti, Pragu, Temišvaru, Monte-Karlu, Moneu, Parizu, Firenci, Sofiji, Varni, Gracu, Atini, Aleksandriji, Kairu, Moskvi, Lenjingradu, Minsku, Veneciji.

          Melanija Bugarinović je, pored svega iznetog, bila velika dobrotvorka, koja je, iako rodom iz Bele Crkve, svu pokretnu i nepokretnu imovinu poklonila 1978. godine Gradu Novom Sadu, uz uslov da se osnuje fond koji će stipendirati talentovane učenike srednje muzičke škole i studente Akademije umetnosti u Novom Sadu, vokalnog smera i pijaniste-korepetitore, kao i da organizuje manifestacije mladih vokalnih umetnika u oblasti klasične muzike.

          Fond za unapređenje vokalne umetnosti mladih "Melanija Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović - Kalin" u Novom Sadu osnovan je s ciljem podsticanja vokalnog stvaralaštva mladih u Novom Sadu, u skladu sa Ugovorom o poklonu koji su zaključili Melanija Bugarinović i Opština Novi Sad, 30. maja 1978. godine. Osnovni cilj Fonda je podsticanje vokalnog stvaralaštva mladih u Novom Sadu, i to davanjem stipendija i organizovanjem manifestacija mladih umetnika u oblasti klasične muzike. Odlukom o osnivanju Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih "Melanija Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović - Kalin" u Novom Sadu ("Službeni list Opštine Novi Sad", broj 11/78 i "Službeni list Grada Novog Sada", broj 49/07) propisano je da Fondom upravlja Upravni odbor, koga čine: predsednik, četrnaest članova i sekretar, koje imenuje Skupština Grada Novog Sada iz reda odbornika u Skupštini Grada, naučnih, kulturnih i prosvetnih radnika. Odlukom o osnivanju Fonda definisano je da stručne, administrativne i finansijsko-računovodstvene poslove za potrebe Fonda obavlja Gradska uprava za kulturu, a deo finansijsko-računovodstvenih poslova Fond može poveriti knjigovodstvenoj agenciji na osnovu ugovora. Sekretar Upravnog odbora Fonda je lice zaposleno u Gradskoj upravi za kulturu.