19. FESTIVAL „PESMOM I IGROM KROZ VOJVODINU“

Datum: 
23.11.2019.

Svake godine tradicionalno u novembru se održava Festival " Pesmom i igrom kroz Vojvodinu".  Hor KUD Udruženja penzionera grada Novog Sada će se predstaviti na ovom Festivalu nastupom u Subotici u Nepker mađarskom kulturnom centru u 19. časova. Hor će izvesti četiri kompozicije: Milkina kuća Ilije Okrogića, “Za jasan časak radosti” Ilije Okrogića, “Ej mati, mati, mati” narodna pesma i “Kolo” Franja Štefanovića. Dirigent hora je Vesna Kesić Krsmanović.