Kultura

Datum:
29.01.2019.
Javni konkurs se raspisuje za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  Grada Novog Sada, u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa,  a podrazumeva projekte čija je realizacija...
Datum:
06.08.2018.

Javni konkurs se raspisuje za projekte u kulturi Grada Novog Sada čija realizacija počinje najranije 1. septembra 2018. godine. Sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata obezbeđena su...

Datum:
31.01.2018.

Javni konkurs se raspisuje za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  Grada Novog Sada, u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa, a podrazumeva projekte čija je realizacija predviđena...

Datum:
31.01.2018.

Javni konkurs se raspisuje za projekte u kulturi Grada Novog Sada u 2018. godini. Sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2018....

Datum:
31.01.2018.

Javni konkurs se raspisuje za projekte u kulturi Grada Novog Sada u 2018. godini. Sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2018....

Datum:
31.01.2018.

Javni konkurs se raspisuje za projekte u kulturi Grada Novog Sada u 2018. godini. Sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2018....

Datum:
09.02.2017.

Javni konkurs se raspisuje za projekte u kulturi, kao i projekte umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi Grada Novog Sada,  čija je realizacija predviđena u 2017.  godini....

Pages