OTVOREN NOVI OGRANAK BIBLIOTEKE „LAZA KOSTIĆ“ U KOVILjU

Datum: 
05.10.2021.

Član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić prisustvovao je svečanom programu povodom otvaranja novog ogranka Gradske biblioteke u Kovilјu. Tom prilikom uručena je nagrada ''Stevan Pešić'' književniku Ivanu Negrišorcu.

- Decentralizacija kulture jedan je od osnovnih principa kojima smo se rukovodili prilikom izrade Strategije kulturnog razvoja. Ovim poduhvatom, pokazujemo da zaista ostvarujemo zacrtane cilјeve. Širimo mrežu ustanova kulture na sve delove grada, a posebno su nam važna prigradska naselјa. Gradska biblioteka nije samo mesto knjige, njena je uloga mnogo šira, i siguran sam da će tako biti i u ovom ogranku. To će biti važno mesto za društveni život zajednice i nadam se da će podstaći sredinu na aktivnu ulogu u kreiranju kulturnih i edukativnih sadržaja - rekao je Dalibor Rožić.

On je takođe čestitao Ivanu Negrišorcu na Književnoj nagradi ''Stevan Pešić'' naglasivši da će Grad Novi Sad uvek biti posvećen stvaranju prostora za razvoj kulture, za jačanje kapaciteta i kreiranje inovativnih pristupa i programa.

Direktor Gradske biblioteke Aleksandar Jokanović je naglasio da  je biblioteka u kojoj se nalazimo preuređena zaslugom gradonačelnika Miloša Vučevića, Gradske uprave za kulturu i Saveta MZ „Kovilј“ koji je pronašao prostor na ovoj lokaciji.

- Bibliotečki fond broji 16500 naslova i novi ogranak ima 400 članova. Planiran je veliki broj programa za decu i sve meštane, koji će se odvijati u ovom prostoru. Zahvalјujući značajnim sredstvima koja Grad ulaže u objekte kulture, trenutno se renoviraju bibliotečki ogranci na Telepu i u Bukovcu - rekao je Aleksandar Jokanović.

Nagrađeni književnik Ivan Negrišorac je naglasio da mu književna nagrada ''Stevan Pešić'' mnogo znači.

- Književnik Stevan Pešić je svojim delima mnogo doprineo srpskoj kulturi i književnosti. Uneo je revolucuju u putpis kao žanr, i tu je ostvario čudesne rezultate - istakao je Ivan Negrišorac.