IZLOŽBA "MESSAGE IN BOTTLE" MIODRAGA MILJKOVIĆA MIJE

Datum: 
25.11.2019.

Izložba „MESSAGE IN A BOTTLE“ Miodraga Miljkovića Mije biće otvorena u ponedeljak, 25. novembra u 20 časova u Malom likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada i trajaće do 06. decembra. „…Korpus slika sa motivima flaša, koje trenutno slika Miodrag Miljković, sasvim su bliske konceptu mrtve prirode morandijevskog tipa – kako zbog sličnosti motiva, tako zbog osnovne slikarske namere i namene. Jer, sadržaj slike je bitan podatak – samo na prvi pogled, zbog prepoznatljivosti naslikanog predmeta. No, umnožavanje multipliciranih flaša, brojna iskrivljenja i deformacije, slobodan izbor boja, a pogotovo specifičan način izložbene prezentacije u kojoj se različite slike „naslanjaju“ jedna na drugu čineći kompleksne motivske celine – dokaz su umetnikove težnje da ostvari neku vrstu totalne slike, slike koja postoji sama za sebe pred posmatračem, koja nudi dinamiziranu i dobro ritmovanu plastičku celinu, koja unutar sopstvene (slaganjem ostvarene i produžene) kompozicije nameće ideju motivskog jedinstva – ali i ideju jedinstva sveta! A danas je to sasvim adekvatna i važna poruka – u vremenu brojnih poremećenih odnosa među ljudima, u prirodnom okruženju, u sve češćim „sukobima“ ljudi i tehnologije… Miodrag Miljković zapravo pokazuje važnost tzv. malih stvari, „sitnica koje život znače“, osobenosti koje održavaju dijalektički proces i karakter sveta, koje podržavaju njegov (zapravo: naš) opstanak…“ Sava Stepanov