IZLOŽBA SANJE ŽIGIĆ "BARIJERE"

Datum: 
10.09.2019.

Prepreke, blokade, ograničenja, kočnice, otpor, zavrzlame, začkoljice, smetnje, sprečavanje... Sve su to sinonimi za barijere. Digitalne grafike samo su segment umetničkog istraživačkog rada u okviru ovog projekta. Osnovni motiv koji se prikazuje jeste motiv barijera. Na samom početku promišljanja bio je doslovno prikazan a nešto kasnije simbol barijera svodim tj. apstrahujem na linearne predstave koje se ponavljaju i dajem im nove vizuelne simboličke, kontekstualne i konceptualne vrednosti. U društvu i društvenim zbivanjima pronalazim kreativani izazov za stvaranje i ovaj umetnički istraživački rad predstavlja odraz svakodnevnih dešavanja i ličnih iskustava. Barijere na novonastalim radovima logičan su sled mog dosadašnjeg rada. Simbolika određenih elemenata u radu može da se tumači na više načina i publici su na taj način predstavljene mnoge teme i samo od percepcije publike zavisi koja će biti dominantna, a koja ne. Odlomak teksta iz kataloga Sanje Žigić